Jakt

cid_552För jakt krävs ett personligt jakträttsbevis som ger dig rätt att jaga på Sturö åboars föjande holmar och skär:
Arnö, Flakskär, Flötsen, Horsaskär, Hullingaskär, Moxholm och Oxholm.

För att köpa och nyttja åboarnas jakträttsbevis ska man:

  • Vara delägare i Sturkö Åboars samfällighetsförening
  • Följa gällande jaktlagstiftning

OBS: Enligt beslut årsstämma 2014 kan alla fast boende på Sturkö numera köpa s.k enkelt jakträttsbevis.

Avgift

Enkelt jakträttsbevis: 300kr

jakträttsbevis inkl gäst/jaktkramrat: 600kr

Jakträttsbeviset gäller för ett år för perioden 1 Augusti – 31 Januari.

Kontaktperson vid ansökan om bevis

Arne Larsson
0708-633696
Vintervägen 16
370 43 Sturkö